INFORMACJA

 

W związku z przygotowywaniem przez Miasto i Gminę Sanniki wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, proszę o złożenie przez osoby zainteresowane niezbędnych informacji, tj. ilości posiadanych i zadeklarowanych do utylizacji odpadów, takich jak:

  • Folia rolnicza;
  • Siatka i sznurek do owijania balotów;
  • Opakowania po nawozach;
  • BIG BAGgi;

Wypełnione ankiety należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy Sanniki w terminie do dnia 15 października 2019 r.

Prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety i podawanie faktycznych danych.

ankieta_folia.doc

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

Gabriel Wieczorek