Różne

Próba syren

 

Informujemy, iż w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godz. 17:00 na terenie Miasta i Gminy Sanniki odbędzie się głośna próba syren alarmowych zamontowanych na budynkach OSP.

 

Informacja - Woda ze stacji w Lubikowie

 

Do momentu przywrócenia prądu przez zakład energetyczny nie będzie wody ze stacji w Lubikowie. Sytuacja zależna od usunięcia awarii przez zakład energetyczny. Nastąpi to jutro (22.07.2019), jednak nie znamy dokładnej godziny.

 

Obwieszczenie

 

 

Susza

 

W związku z wystąpieniem szkód spowodowanych suszą w 2019 r. na terenie Miasta i Gminy Sanniki, Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych.

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki (pokój nr 3) do dnia 08 lipca 2019 r. (włącznie).

Wzór wniosku dostępny jest :

  • w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki
  • pod adresem:

https://mazowieckie.pl/pl/urzad/struktura-organizacyjna/wydzial-bezpieczenstwa/sprawy-oddzialu-rolnic/aktualnosci/38140,Zarzadzenie-nr-97-Wojewody-Mazowieckiego-z-dnia-23-kwietnia-2019-r-w-sprawie-pow.html?sid=8496f69f32676dfee6010ce1f1b99489

Szacowania szkód dokona powołana przez Wojewodę Mazowieckiego komisja zgodnie z regulaminem działania, szacowania dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji. Przy szacowaniu szkód należy uwzględnić całość produkcji rolniczej, zarówno roślinnej jak i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia. Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1ha.

Szkody powstałe wskutek suszy, szacuje się w oparciu o dane dostępne na stronie internetowej http://www.susza.iung.pulawy.pl – wyłącznie dla wybranych gatunków roślin oraz rodzajów gleb.

Aby sprawdzić, czy uprawa kwalifikuje się do szacowania należy, na podstawie map oraz danych tabelarycznych, ocenić położenie plantacji oraz gatunek roślin dla których szacowanie szkód będzie mogło być dokonane. W przypadku nie kwalifikowania się uprawy na podstawie danych IUNG nie będzie ona szacowana.

 

Do wniosku o szacowanie szkód należy załączyć kopię wypełnionego wniosku o przyznanie płatności obszarowych na rok 2019 oraz kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) We wniosku o szacowanie szkód należy bezwzględnie zachować zgodność powierzchni wszystkich upraw z powierzchnią deklarowaną do płatności obszarowych. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

Gabriel Wieczorek

 

Wniosek (.pdf)

 

Informacja w sprawie wycinki drzew

 

W związku z licznymi pytaniami ze strony mieszkańców uprzejmie informujemy, że wycinki drzew na działce nr 1013 dokonał właściciel gruntu. Miasto i Gmina Sanniki nie będąca właścicielem gruntu, nie miała na to żadnego wpływu.

 

Informacje

 

 

 

 

Nabory