Różne

Ferie Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych

 

Ferie zimowe 2019 organizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych.
 
Oferta jest przeznaczona dla dzieci rolników do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2003 r.), których rodzice, bądź jedno z rodziców/prawny opiekun podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 
Termin wypoczynku zimowego 28.01.2019 r. - 06.02.2019 r.
 
Dopłata do ferii zimowych to 399,00 zł + koszty transportu 180,00 zł.

 

Załączniki - .zip

 

Szkolenie

 

 

Informacja

 

W dniu 24.12.2018 r. tj. (poniedziałek) Urząd Miasta i Gminy Sanniki będzie nieczynny.

 

Życzenia

 

 

Portal IRZ

 

 

Przekazanie sprzętu jednostkom OSP

 

W dniu 15. 11. 2018 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy Sanniki Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Miasta i Gminy Sanniki zostało przekazane wyposażenie i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Sprzęt został zakupiony z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem (Program I, Priorytet IIIB )

W ramach programu zakupiono następujące wyposażenie i urządzenia:

OSP w Sannikach:

1. Osłona zabezpieczającego poszkodowanego,
2. Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie
3. Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów,
4. Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi,
5. Bosak dielektryczny,

OSP w Brzezi:

1. Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera
2. Osłona zabezpieczającego poszkodowanego,
3. Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie
4. Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi,
5. Bosak dielektryczny.
6. Detektor napięcia ,
7. Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia o nośności od 50 kN do 300 kN,

OSP w Osmolinie:

1. Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED).

Wartość zakupu to 37 201,00 zł, z tego dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości to 36 828,00 zł.

Wyposażenie OSP w nowoczesny, sprzęt pozwoli sprawnie niwelować skutki wypadków komunikacyjnych, zwłaszcza na trasach przewozu materiałów niebezpiecznych oraz TSP, przebiegających przez gminę Sanniki dróg wojewódzkich nr 577 Łąck - Ruszki i nr 584 Sanniki – granica województwa. Zakup sprzętu w znacznym stopniu poprawi stan przygotowania operacyjnego jednostki w zakresie działań operacyjno – technicznych oraz pozwoli niwelować i likwidować skutki przestępstw (w tym niejednokrotnie wypadków komunikacyjnych będących wynikiem przestępstw), przez co stanie się pomocą osobom pokrzywdzonym tymi przestępstwami.

 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Szanowni Państwo,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający w Oddziale Zamiejscowym w Płocku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Sanniki na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, który odbędzie się w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Sanniki ( ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki) w dniu 16.11.2018 r.(piątek) w godzinach 10:00 – 14:00.
Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego będzie można uzyskać informację o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotację. Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowe ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej. Wskaże osobom zainteresowanych kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o wsparcie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Informacje