Różne

Informacja

 

 

Rajd rowerowy

 

 

Życzenia

 

 

Irena Śmiałowska odeszła

 

 

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Ireny Śmiałowskiej. Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki oraz Dyrektor Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej i Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach składają głębokie wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim. Pani Irena Śmiałowska była emerytowanym Kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Sannikach. Urodzona 27 marca 1908 roku. Do Warszawy powróciła ćwierć wieku temu. Niechętnie opuszczała ukochane Chopinowskie Sanniki, gdzie pracowała jako oddana i lubiana przez wszystkich Bibliotekarka. Pani Irena była kruchą , delikatną damą  pełną uroku i piękna, które nigdy nie przemija. Jej opowieści były prawdziwą skarbnicą wiedzy. Obraz dawniejszego świata oglądanego przez osobę o wielkiej inteligencji spostrzegawczości i takcie. Taka była właśnie Pani Irena Śmiałowska.

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający w Oddziale Zamiejscowym w Płocku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Sanniki na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, który odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki (Sala posiedzeń) w dniu 17.04.2019r.(środa) w godzinach 10:00 – 14:00.

Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego będzie można uzyskać informację o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotację. Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowe ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej. Wskaże osobom zainteresowanych kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o wsparcie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Głosujmy na Sanniki

 

Szanowni Państwo,

 

GŁOSUJMY NA SANNIKI!

Muszla koncertowa i ogrodzenie parku w Sannikach może zdobyć tytuł Modernizacji Roku 2018.

Niezależnie od werdyktu komisji konkursowej, wybór najlepszych modernizacji i nowych obiektów w Polsce należy do internautów.

Już można głosować! Aby oddać swój głos na naszą inwestycję, należy:

 

  1. Wejść na stronę:  http://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/editions/1104/plebiscite/stage-1?arg_1=stage-1

 

  1. Wybrać wyszukiwanie według kategorii - Obiekty zabytkowe, znaleźć Sanniki

 

  1. Bezpośrednie przejście na stronę Modernizacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach jest możliwe przez kliknięcie w link: http://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/1104/object/1260/modernizacja-zabytkowego-zespolu-palacowo-parkowego-w-sannikach

 

  1. Na stronie obiektu kliknąć „Zagłosuj"

 

  1. Następnie kliknąć „Zagłosuj na ten obiekt”, a następnie podać adres mailowy, imię i nazwisko, zaznaczyć „Nie jestem robotem" - a po udanej weryfikacji kliknąć „Wyślij głos". Na podany adres mailowy wysłany zostanie link do aktywacji głosu, należy go zaakceptować

 

  1. Gotowe! Twój głos został oddany. Dziękuję.

 

Ponowne głosowanie z tego samego IP jest możliwe po 24 godzinach. Warto pamiętać o możliwości oddania 1 głosu każdego dnia i podaniu swojego e-maila. Podając go przy każdym głosowaniu zwiększasz swoje szanse na wygraną cennych nagród przewidzianych dla głosujących. Jeden e-mail możesz zostawić raz na 24h.

 

Głosowanie trwa do 21 maja 2019 roku godz. 23:59

 

Życzenia

 

 

Ankiety - budowa odnawialnych źródeł energii

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki informuje, iż w dniu 07.03.2019 r. odbyła się prezentacja Fundacji GlobalECO dotycząca dotacji na wymianę źródeł ciepła (kotów, pieców, urządzeń grzewczych) oraz budowę instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, w tym instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta i Gminy Sanniki. Zachęcamy Państwa do składania ankiet zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej. Termin składania ankiet upływa w dniu 18.03.2019 r.
Link do ankiety elektronicznej – http://globaleco.pl/ankieta

Załączniki - .zip

 

Życzenia

 

Ogłoszenie naboru partnera

Sanniki, dnia 19.03.2019r.
Miasto i Gmina Sanniki


Ogłoszenie o wyborze partnera do wspólnej realizacji  projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Działając zgodnie z  art.33 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1431), w nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 25.02.2019r., Miasto i Gmina Sanniki informuje o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu:
Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o.
ul. Malborska 14a/1,  03-286 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs na wybór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna, ofertę złożyła jedna firma - Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o., ul. Malborska 14a/1, 03-286 Warszawa. Oferta spełniła kryteria formalne i merytoryczne oraz wszelkie wymogi określone w ogłoszeniu i regulaminie konkursu. Dotychczasowe doświadczenie firmy jest wystarczające do przygotowania i realizacji projektu, a koncepcja realizacji zadań przez partnera w ramach projektu zaproponowana przez spółkę spełnia oczekiwania Miasta i Gminy Sanniki.


Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki
/Gabriel Wieczorek/

----------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.


Miasto i Gmina Sanniki działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431), ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4Edukacja przedszkolna, którego Wnioskodawcą będzie Miasto i Gmina Sanniki.  Szczegółowe zasady partnerstwa określa Regulamin konkursu stanowiący załącznik do ogłoszenia.
Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 26.02.2019r. do 18.03.2019r.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna” osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki,  w terminie od 26.02.2019r. do 18.03.2019r. (decyduje data wpływu).
Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

/Gabriel Wieczorek/załączniki.zip