Różne

Ogłoszenie naboru partnera

Sanniki, dnia 19.03.2019r.
Miasto i Gmina Sanniki


Ogłoszenie o wyborze partnera do wspólnej realizacji  projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Działając zgodnie z  art.33 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1431), w nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 25.02.2019r., Miasto i Gmina Sanniki informuje o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu:
Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o.
ul. Malborska 14a/1,  03-286 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs na wybór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna, ofertę złożyła jedna firma - Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o., ul. Malborska 14a/1, 03-286 Warszawa. Oferta spełniła kryteria formalne i merytoryczne oraz wszelkie wymogi określone w ogłoszeniu i regulaminie konkursu. Dotychczasowe doświadczenie firmy jest wystarczające do przygotowania i realizacji projektu, a koncepcja realizacji zadań przez partnera w ramach projektu zaproponowana przez spółkę spełnia oczekiwania Miasta i Gminy Sanniki.


Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki
/Gabriel Wieczorek/

----------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.


Miasto i Gmina Sanniki działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431), ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4Edukacja przedszkolna, którego Wnioskodawcą będzie Miasto i Gmina Sanniki.  Szczegółowe zasady partnerstwa określa Regulamin konkursu stanowiący załącznik do ogłoszenia.
Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 26.02.2019r. do 18.03.2019r.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna” osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki,  w terminie od 26.02.2019r. do 18.03.2019r. (decyduje data wpływu).
Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

/Gabriel Wieczorek/załączniki.zip

 

Spotkanie z Sannicką Kulturą

 

* Występ Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "SANNIKI" oraz Orkiestry Dętej działającej przy OSP w Sannikach - prezentacja nowych strojów i mundurów.
* Kiermasz sannickiej twórczości ludowej.
* Wystawa malarska Teresy Wojno.

 

Komunikat

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia  technicznych prac serwisowych przez Centralny Ośrodek Informatyki z ramienia  Ministerstwa Cyfryzacji, w dniu 1 marca 2019 r. nastąpi czasowa przerwa w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Jest to spowodowane koniecznością wdrożenia nowych dowodów osobistych – z warstwą elektroniczną.

Oznacza to, że w dniu 1 marca 2019 r. (piątek) od godz. 11.30 do godziny 15.30 (do końca  godzin otwarcia urzędu),  nie będzie możliwości załatwienia spraw  dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosku o dowód i jego odbioru.

Natomiast od dnia 27 lutego 2019 r. (środa) zostanie czasowo wyłączona możliwość wnioskowania o dowód osobisty przez internet. Usługa ta zostanie włączona ponownie 4 marca b.r.

Za niedogodności przepraszamy.

 

Terminarz zebrań

 

TERMINARZ  ZEBRAŃ  WIEJSKICH  SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZYCH

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH  W GMINIE SANNIKI - 2019 rok

 

Lp.

Sołectwo

 

Data zebrania

Godzina

Miejsce zebrania

1.

Czyżew

17.02.2019

(niedziela)

17.00

 

Świetlica wiejska w Czyżewie

2.

Nowy Barcik

11.02.2019

(poniedziałek)

16.00

Świetlica wiejska w Nowym Barciku

3.

Stary Barcik

11.02.2019

(poniedziałek)

18.00

Świetlica wiejska w Nowym Barciku

4.

Krubin

12.02.2019

(wtorek)

16.00

Świetlica wiejska w Krubinie

5.

Aleksandrów

12.02.2019

(wtorek)

18.00

Świetlica wiejska w Krubinie

6.

Lasek

13.02.2019

(środa)

16.00

Świetlica wiejska w Brzezi

7.

Brzezia

13.02.2019

(środa)

18.00

 

Świetlica wiejska w Brzezi

8.

Staropol

28.02.2019

(czwartek)

16.00

 

Świetlica wiejska w Staropolu

9.

Lwówek

28.02.2019

(czwartek)

18.00

Świetlica wiejska w Lwówku

10.

Sanniki

18.02.2019

(poniedziałek)

16.00

Remiza OSP Sanniki

11.

Sielce

19.02.2019

(wtorek)

16.00

Świetlica wiejska w Sielcach

12.

Brzeziny

19.02.2019

(wtorek)

18.00

Świetlica wiejska w Sielcach

13.

Szkarada

20.02.2019

(środa)

16.00

Świetlica wiejska w Szkaradzie

14.

Wólka Niska i

Wólka Wysoka

21.02.2019

(czwartek)

16.00

Remiza OSP Wólka

15

Mocarzewo

21.02.2019

(czwartek)

18.00

Remiza OSP Wólka

15.

Osmólsk Górny

25.02.2019

(poniedziałek)

16.00

Szkoła w Osmolinie

16.

Osmolin

25.02.2019

(poniedziałek)

18.00

Remiza OSP w Osmolinie

17.

Działy

26.02.2019

(wtorek)

16.00

Świetlica wiejska w Lubikowie

18.

Lubików

26.02.2019

(wtorek)

18.00

Świetlica wiejska w Lubikowie

Fotorelacja - jubileusz (Złote gody)

 

„ Tylko miłość potrafi zatrzymać czas …”

Marcel Proust


Rocznica 50-lecia pożycia małżeńskiego to niezwykle doniosła chwila, która budzi wzruszenie, uznanie i szacunek nie tylko najbliższej rodziny, ale również nas wszystkich. Pary małżeńskie, które przeżyły wspólnie 50 lat, nagradzane są w naszym kraju specjalnym wyróżnieniem przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – medalem„ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”, o kształcie sześcioramiennej gwiazdy,na której -z jednej strony widnieje napis o w/w treści, a z drugiej strony - rozkwitają dwie wymownie złączone ze sobą róże.
Ta niecodzienna, wyjątkowa uroczystość wręczenia medali parom małżeńskim z terenu naszej Gminy, obchodzącym swój 50-ty Jubileusz, odbyła się w dniu 09 grudnia 2018 r., w „Pałacowej Sali Bankietowej”w Sannikach.Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki – Pan Gabriel Wieczorek.

Odznaczenia państwowe za długoletnie pożycie małżeńskie, zostały nadane 23 parom małżeńskim:

Państwu:

1. Amelii i Stanisławowi Borkowskim
2. Janinie i Tadeuszowi Dylikom
3.Danieli i Jerzemu Garstkom
4. Annie i Stanisławowi Godlewskim
5. Annie i Kazimierzowi Grochowskim
6. Mariannie i Wiktorowi Grochowskim
7. Joannie i Kazimierzowi Góreckim
8. Jadwidze i Władysławowi Jagielskim
9. Teresie i Czesławowi Kostrzębskim
10. Stanisławie i Tadeuszowi Kraskom
11. Annie i Janowi Krysteckim
12. Mariannie i Marianowi Markiewiczom
13. Mariannie i Ryszardowi Michalakom
14. Helenie i Jerzemu Milczarkom
15. Mariannie i Wiesławowi Nowickim
16. Barbarze i Kazimierzowi Serwachom
17. Zofii i Stanisławowi Szewczykom
18. Stanisławie i Czesławowi Tarkom
19. Jadwidze i Stanisławowi Wasilewskim
20. Mariannie i Stanisławowi Wiśniewskim
21. Mariannie i Henrykowi Wojdeckim
22. Marii i Stanisławowi Wydrom
23. Jadwidze i Kazimierzowi Żmudzińskim

Jednakże, z różnych (osobistych) przyczyn, nie wszyscy Jubilaci mogli uczestniczyć w uroczystości.
Ta podniosła uroczystość rozpoczęła się wyjątkowym nabożeństwem, odprawionym w intencji Jubilatów przez Księdza Dziekana Stanisława Dujkę, o godz. 12.00 - w niedzielę, w Kościele Parafialnym w Sannikach. Podczas nabożeństwa Ksiądz Dziekan złożył Jubilatom gratulacje i najlepsze życzenia oraz udzielił im błogosławieństwa na dalsze, kolejne wspólne lata.
Następnie, pary małżeńskie obchodzące swój Jubileusz oraz przedstawiciele władz naszej Gminy: Pan Gabriel Wieczorek – Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, Pan Piotr Skonieczny – Sekretarz Miasta i Gminy Sanniki, radni: Pani Wioletta Bembenista, Pani Teresa Winnicka, Pan Roman Grochowski, Pan Adam Cieślak i Pan Marek Olczak, na czele z Panem Jerzym Jabłońskim – Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Sanniki oraz Pani Marzena Adamczyk – Kierownik USC w Sannikach, udali się do „Pałacowej Sali Bankietowej” w Sannikach, na oficjalną część uroczystości – ceremonię wręczenia medali. Swoją obecnością na tej uroczystości zaszczycił również Ksiądz Proboszcz Parafii Osmolin – Grzegorz Kucharewicz.
Dostojni Jubilaci zostali powitani, podobnie jak to odbyło się 50 lat temu, tuż po zawarciu małżeństwa -uroczystym Marszem Mendelsona.
Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki – Pan Gabriel Wieczorek, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Sanniki – Pan Jerzy Jabłoński – w imieniu własnym i wszystkich radnych, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Sannikach - Pani Marzena Adamczyk oraz Ksiądz Proboszcz Parafii Osmolin Grzegorz Kucharewicz, skierowali pod adresem Dostojnych Jubilatów najszczersze gratulacje i gorące słowa uznania za zgodne i długie pożycie małżeńskie, co jest dowodem zrozumienia istoty związku małżeńskiego, za piękny przykład do naśladowania przez młode pokolenia. W stronę Jubilatów skierowano najlepsze życzenia – zdrowia, optymizmu, radości, spędzenia razem wielu kolejnych lat w miłości, wzajemnym szacunku oraz obchodów następnych wspaniałych i radosnych jubileuszy.
Następnie, Pan Gabriel Wieczorek -Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał aktu dekoracji Jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, które są oficjalnym przypieczętowaniem prawdy o wzorze małżeństwa dla innych. Jubilatom zostały również wręczone stosowne legitymacje, pamiątkowe dyplomy i upominek w postaci ponadczasowej publikacji pt. „GMINA SANNIKI na przestrzeni lat” (ocalić od zapomnienia) oraz kwiaty.
Po części oficjalnej odbył się poczęstunek, który przebiegał w ciepłej, serdecznej atmosferze, przy nastrojowej muzyce nawiązującej do młodzieńczych lat Jubilatów.Małżonkowie dzielili się swoimi wspomnieniami i refleksjami ze wspólnie przeżytych lat.Uroczystość zakończyła się tradycyjnym jubileuszowym tortem i lampką szampana, a krojenie trzypiętrowego tortu, jak nakazywał zwyczaj, rozpoczęła jedna z par Jubilatów – Państwo Marianna i Henryk Wojdeccy.Dla wszystkich, zarówno dla Dostojnych Jubilatów, jak i dla pozostałych uczestników uroczystości, było to bardzo wzruszające i niezapomniane przeżycie.
Uroczystość ta została uwieczniona licznymi fotografiami.
Wszystkim szczęśliwym parom małżeńskim serdecznie gratulujemy i wyrażamy głęboki szacunek za pokonywanie wszelkich trudów, jakie przynosi życie każdej rodzinie, za wytrwałość i poszanowanie dla wzajemnie złożonej obietnicy. Życzymy kolejnych rocznic w zdrowiu, zgodzie, szacunku i nieprzemijającej miłości, która swoją siłą„ potrafi zatrzymać czas”.Podziękowania

Organizatorzy uroczystości – Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Sannikach składają serdecznie podziękowania:
- Dostojnym Jubilatom- za przyjęcie zaproszenia i przybycie na uroczystość;
- Księdzu Dziekanowi Parafii Sanniki - za odprawienie pięknego nabożeństwa w intencji Jubilatów;
- Księdzu Proboszczowi Parafii Osmolin – za obecność i czynny udział w uroczystości;
- Przewodniczącemu Rady i Radnym Miasta i Gminy Sanniki oraz Sekretarzowi Miasta i Gminy Sanniki - za obecność i czynny udział w uroczystości.
- Pani Agnieszce Orlik - właścicielce lokalu „Pałacowej Sali Bankietowej” w Sannikach i pracownikom firmy - za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu uroczystości oraz za miłą, profesjonalną obsługę gastronomiczną.

 

 

Ogólnopolski konkurs grantowy

 

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

W konkursie można uzyskać dotację do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2019 r. a 30 listopada 2020 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 000 mieszkańców).

O dotację mogą ubiegać się:
- stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje - mające siedzibę i działające na terenie miejscowości do 20 000 mieszkańców,
- domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów:
1 etap - wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego,
2 etap - laureaci pierwszego etapu przygotowują projekt.

Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca 2019 roku, o godzinie 12:00. Wyniki pierwszego etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej programu 25 marca 2019 roku.

Wnioski można składać elektronicznie za pomocą Panelu Wnioskodawcy na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.

Dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie zaplanowano 5 bezpłatnych szkoleń:
Lublin – 9 lutego,
Wrocław – 9 lutego,
Kraków – 16 lutego,
Poznań – 16 lutego,
Warszawa – 23 lutego.

Zapisy na szkolenia odbywają się za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej programu. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Udział w szkoleniu nie jest warunkiem dopuszczenia wnioskodawcy do pierwszego etapu konkursu.

Program Równać Szanse realizowany jest od 2001 roku.
Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

W ciągu 18 lat w ramach programu zostało zrealizowane ponad 2900 projektów na łączną kwotę ponad 33 milionów złotych, w których udział wzięło ponad 140 tysięcy młodych osób.

Więcej informacji o programie jest dostępne na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.

 

Ferie Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych

 

Ferie zimowe 2019 organizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych.
 
Oferta jest przeznaczona dla dzieci rolników do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2003 r.), których rodzice, bądź jedno z rodziców/prawny opiekun podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 
Termin wypoczynku zimowego 28.01.2019 r. - 06.02.2019 r.
 
Dopłata do ferii zimowych to 399,00 zł + koszty transportu 180,00 zł.

 

Załączniki - .zip