Aktualności

Informacja

 

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO zachęca do zapoznania się z listą kontrolną, przy pomocy której można kompleksowo zidentyfikować potencjalne źródła zagrożeń występujących w gospodarstwie, podczas pracy z maszynami.

Lista kontrolna – ocena gospodarstwa rolnego pod katem zagrożeń przyczyniających się do zaistnienia wypadków z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych dostępna jest na stronie internetowej KRUS-u pod linkiem:

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2020/kampanie_2020/lista_kontrolna_maszyny_2020.pdf

 

KRUS zachęca również do przeprowadzenia w swoim gospodarstwie oceny ryzyka wypadków z grupy „upadek osób” w oparciu o listę kontrolną.

Lista kontrolna – Ocena gospodarstwa rolnego pod katem zagrożeń przyczyniających się do zaistnienia ryzyka wypadków z grupy „upadek osób” dostępna jest na stronie internetowej KRUS-u pod linkiem:

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/prewencja/Lista_kontrolna_Upadek_2020_2.pdf

 

Kasa zaprasza do zapoznania się z materiałami w postaci komunikatów, filmów, broszur, plakatów, ulotek znajdujących się na stronie www.krus.gov.pl