Aktualności

Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

 

Zarządzenie Nr 0050.27.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 05 lipca 2018 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

 

PROTOKÓŁ
z posiedzenia komisji konkursowej powołanej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach