Gmina Sanniki

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Witamy na stronie Gminy Sanniki

Rajd rowerowy 2016

Email Drukuj PDF

Karty zgłoszeń - .zip

 

Turniej OSP

Email Drukuj PDF

 

VIII edycja Konkursu Innowator Mazowsza

Email Drukuj PDF

http://www.innowacyjni.mazovia.pl/innowator-mazowsza/viii-edycja-konkursu/ogloszenie-o-naborze

 

Podziękowanie

Email Drukuj PDF

Sz. P.
Mieszkańcy Gminy Sanniki

Składam serdeczne podziękowanie za zaangażowanie i pomoc oraz włączenie się w bicie rekordu Polski w budowie największej konstrukcji z łubianek na truskawki. W dniu 2-go lipca bieżącego roku na terenie przypałacowego parku kilkadziesiąt osób z terenu Gminy Sanniki pobiło rekord Polski, budując konstrukcję na kształt średniowiecznego zamku. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób, które zorganizowały łubianki oraz same aktywnie uczestniczyły w tym niezwykłym przedsięwzięciu. Dzięki Państwa aktywności powstał wspaniały zamek, który wzbudził ogromne zainteresowanie odwiedzających park osób. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za udział w naszym wspólnym przedsięwzięciu.

Wójt Gminy Sanniki
Gabriel Wieczorek

 

Informacja

Email Drukuj PDF

W związku ze zbliżającymi się możliwościami wsparcia finansowego z budżetu Unii Europejskiej w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, podajemy odnośnik do strony internetowej www.aktywnirazem.pl

 

Wykaz nieruchomości

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie Wójta Gminy Sanniki

Wójt Gminy Sanniki działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 – j.t. ze zm.), podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sanniki przeznaczonych do sprzedaży:

Lp

Miejscowość

Nr działki i oznaczenie według księgi wieczystej

Powierzchnia działki

Wartość nieruchomości

wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego

Opis nieruchomości

1.

 

Barcik

Nr 132/4

KW PL1G/00003867/2

w Sądzie

Rejonowym w Gostyninie

0,0800 ha

12 900,00 zł

(słownie złotych: dwanaście tysięcy dziewięćset)

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym. Budynek zamieszkały przez lokatorów*.

Teren o funkcji zabudowy rolniczej zagrodowej i upraw rolnych

2.

Lwówek

Nr 159/3

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,3038 ha

34 600,00 zł

(słownie złotych: trzydzieści cztery tysiące sześćset)

Działka rolna niezabudowana o kształcie nieregularnym zbliżonym do litery L. Działka przylega do gruntów zabudowanych i drogi. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako 2.MR - tereny zabudowy zagrodowej

*Prawo pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego przysługuje najemcy.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sanniki przeznaczonych do oddania

w najem i dzierżawę:

Miejscowość

Nr działki i oznaczenie według księgi wieczystej

Powierz-chnia

działki

Czynsz

Opis nieruchomości

Sanniki

70

0,5300 ha

3,88 zł /m2 - położenie mniej korzystne. Czynsz jest aktualizowany na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Sanniki

Przedmiotem dzierżawy jest część działki przeznaczona pod działalność handlową lub usługową. (Obecnie przedmiotowa część działki jest zajęta pod działalność handlową i usługową).

KW PL1G/ 00009718/5 w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

Sanniki

119

0,1500 ha

3,88 zł /m2 - położenie mniej korzystne, 4,44 zł /m2 - położenie korzystne. Stawka bazowa za czynsz jest aktualizowany na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Sanniki

Przedmiotem dzierżawy jest część działki przeznaczona pod działalność handlową lub usługową.

(Pozostała część działki zajęta jest pod działalność handlową lub usługową).

 

KW PL1G/ 00006283/5 w Sądzie Rejonowym w Gostyninie

Sanniki

119

0,1500 ha

4,44 zł /m2 - położenie korzystne.

Stawka bazowa za najem lokalu 7,21 zł/ m2. Stawka bazowa za czynsz aktualizowana jest na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Sanniki

Przedmiotem dzierżawy jest część działki o powierzchni 8m2 przeznaczona pod działalność handlową lub usługową.

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 7m2 przeznaczony pod działalność handlową lub usługową. (Obecnie przedmiotowy lokal użytkowany jest przez najemcę w celach handlowo usługowych).

KW PL1G/ 00006283/5 w Sądzie Rejonowym w Gostyninie

Sanniki

119

KW PL1G/ 00006283/5 w Sądzie Rejonowym w Gostyninie

0,1500 ha

4,44 zł /m2 - położenie korzystne.

Stawka bazowa za najem lokalu 7,21 zł/ m2. Stawka bazowa za czynsz aktualizowana jest na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Sanniki

Przedmiotem dzierżawy jest część działki o powierzchni 30m2 przeznaczona pod działalność handlową lub usługową. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 28 m2 przeznaczony pod działalność handlową lub usługową. (Obecnie przedmiotowy lokal jest zajęty przez najemcę - zakład usług pogrzebowych).

*Prawo pierwszeństwa zawarcia umów przysługuje dotychczasowym dzierżawcom i najemcom.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wynosi 6 tygodni od dnia podania wykazu nieruchomości do publicznej wiadomości.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości dn. 26.07.2016 r. na okres 21 dni.

 

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Sanniki działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 – j.t. ze zm.), ogłasza, że w dniach od 26 lipca 2016 r. do 16 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Gminy w Sannikach zostanie podany do publicznej wiadomości:

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wydzierżawienia/najmu

Szczegółowe informacje dotyczące wykazu można uzyskać w Urzędzie Gminy Sanniki (pokój nr 3), na stronach internetowych http://www.sanniki.bip.org.pl oraz http://www.sanniki.pl/ lub pod numerem telefonu 024 277-78-24.

 


Strona 1 z 31

Liczba osób:

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 

Licznik odwiedzin:

Dzisiaj:21
Wczoraj:213
Ostatni tydzień:21
Ostatni miesiąc:5245
Ogólnie:200907


Przeczytaj:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

 

***

 

Urząd Gminy w Sannikach informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 137 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej w sprawie "Regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych" nadawcą lub adresatem przesyłki pocztowej rejestrowanej może być tylko jedna osoba fizyczna lub prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W związku z tym przesyłki listowe nadawane i doręczane za pokwitowaniem Urząd ma obowiązek nadawać oddzielnie każdemu z członków rodziny, pomimo ich zamieszkiwania pod wspólnym adresem. Dotyczy to również małżonków.